en
Brandbilar och svensk flagga
05 Oct 2022

Minnesanteckningar från CTIF Sveriges möte 28:e september 2022

en

Mötet hölls online som videokonferens. 

Närvarande

Tore Eriksson, (vice ordf) Peter Bergh, Stefan Agnesson, Anneli Skog, Per-Ola Malmquist, Yvonne Näsman

Frånvarande

Rickard Hansen (ordf), Mona Hjortsberg (sek)

 

Mötet inleddes med att samtliga deltagare presenterade sig. Därefter diskuterades behovet av en strategisk plan för CTIF Sverige och vad den ska innehålla.

Word-dokumentet innehåller minnesanteckningar från styrelseledamot Yvonne Näsman.